ITS60 för diesel

BEDIAs intelligenta tankgivare ITS 60 används för att övervaka påfyllningsnivåerna för dieselbränslen. Givaren kan automatiskt känna igen vilken typ av dieselbränsle (biodiesel, sommar- och vinterdiesel etc.) som finns och kalibrerar sig själv till den.
Den kapacitiva mätprincipen gör det möjligt att mäta nivåer utan mekaniskt rörliga delar. Detta ökar avsevärt stabiliteten och driftsäkerheten.

 

Tack vare sin robusta konstruktion, höga IP-skyddsklasser och ett arbetstemperaturområde från -40 °C till +85 °C (-40 °F till +185 °F) används BEDIAs intelligenta tankgivare främst inom följande områden:

  • Construction machinery
  • Agricultural machinery
  • Commercial vehicles and busses
  • Stationary power generators

Hårdvara

Den nya tankgivaren ITS 60 kännetecknas av ett särskilt stabilt, men lätt mekaniskt system som är särskilt utformat för "Heavy Duty Applications". Monteringsflänsen och mätröret är tillverkade av gjuten aluminium.

Konstruktionen gör det möjligt att sätta in tankgivare med en längd på upp till 1200 mm utan ytterligare stöd på tankgolvet. Flänshålsfördelningen är kompatibel med kommersiellt använda tankgivare. Detta innebär att detta system kan användas utan dyra ombyggnader.

Mätprincip

Nivåmätningssystemet ITS 60 bygger på en kapacitiv mätningsprincip. En kondensator består av en elektriskt ledande platta och ett aluminiumrör. Beroende på nivån varierar den återstående luftvolymen mellan mätelektroderna. Den resulterande kapacitiva förändringen registreras och bearbetas av mikrokontrollern.

"Kapacitivt är inte alltid kapacitivt!"

Ett problem vid kapacitiva nivåmätningar är de olika bränslenas varierande permittivitet. I allmänna kapacitiva sensorer kan endast en enda bränsletyp mätas korrekt. Detta kan leda till en mätningsprecision på upp till 50 % om bränslet ändras (vinter- eller sommardiesel, användning av biodiesel eller blandad drift).

ITS 60 är utrustad med en BEDIA-patenterad sensorstruktur som gör det möjligt att mäta rätt bränslenivå oavsett vilket bränsle som används.

Mediets konduktivitet, som beror på förekomsten av vatten i bränsletanken, kompenseras av mikrokontrollern över ett större område med hjälp av olika rimlighetskontroller.

Utvärdering och signalförberedelse

The intelligent electronics integrated in the ITS 60 tank sensors offers numerous value outputs and signal preparation options such as e. g.:

  • PWM signals (digital or resistance emulation for commercial analog measurement instruments)
  • Voltage sink
  • Voltage output
  • Current output

The measurement range, which can be programmed according to customer requirements, lies between 20 mm below the seal edge and 10 mm from the sensor end.

The use of a microcontroller not only permits linear tank geometries to be taken into account using the ITS 60 tank sensor, but also many different tank geometries to be correctly evaluated by programming up to 15 reference points.

The output signal therefore corresponds to the actual volume and gives precise information about the tank contents.

Another equipment characteristic of the ITS 60 is the integrated switch output. This output can be set up individually as a minimum or maximum function. In addition, the switch point position, dalay time and switch hysteresis can be programmed.

A typical application case for the switch output is the overflow cutout on an automatic tanking unit.

With the integrated switch output, an additional sensor and therefore also the cabling expense and mechanical process connection can be omitted.

Analogue Output

The analogue output is based on an “open-drain voltage output”, which emulates a voltage drop on a resistor. So the sensor can be directly used instead of a normal resistance sensor.

Switch Output

The switch output is available as a lowside switch or a highside switch.

The switch output is short-circuit protected and suitable for 500 mA.

With inductive loads, a freewheeling diode must be switched in parallel to the consumer.

Need help deciding?

We’d love to hear from you! Please reach out to us by filling out our contact form or by calling us at:
+46 8 10 05 45.
We’re here to help!

Rulla till toppen