Comtrium AB bygger på idén att ge kunderna vad de behöver - utan att äventyra kvalitet, säkerhet och hälsa. Vi är dedikerade till att hitta den bästa lösningen för din applikation, det spelar ingen roll om du tillverkar 10 eller tusentals maskiner. Tack vare vår långa erfarenhet, där vi arbetar med små lokala tillverkare såväl som globala företag, vet vi vad marknaden behöver. Därför startade vi Comtrium i slutet av 2020. Det finns en lucka på marknaden och vi är här för att fylla den. Även om vi fortfarande är ett litet företag vinner vi marknadsandelar varje dag. Det kan vi göra tack vare att vi har en stark organisation som bygger på starka leverantörer. Vi kan erbjuda dig en standardprodukt, vi kan anpassa den för dig och vi kan utveckla något som till 100 procent uppfyller dina behov. 

CORE VALUES

In light of our unwavering commitment to environmental responsibility, Comtrium is dedicated to amplifying our pursuit of sustainability. Emphasizing a mindset that fully embraces sustainability, Comtrium strives to establish a circular environmental economy, ensuring seamless material flow within the company as an integral part of a cycle to minimize waste generation. Recognizing the significant environmental impact of transportation, we conscientiously work to reduce freight both from suppliers and to our customers. We consistently assess and refine our transport flow, aiming for optimal efficiency in our freight operations. During work trips, we meticulously explore various transport options, carefully adjusting the number of customer visits in the field to minimize our overall impact.

Great responsibility accompanies immense power. The stringent requirements for product functionality and quality within our industry are integrated into every facet of our operations. Taking complete ownership of our products’ lifespan, we stand by you from the initial pre-study through production, delivery, and post-market activities. Our overarching mission and primary quality objective revolve around being an equitable business partner, consistently ensuring satisfaction by meeting the expectations and demands of both clients and suppliers.

Rulla till toppen