Comtrium AB bygger på idén att ge kunderna vad de behöver - utan att äventyra kvalitet, säkerhet och hälsa. Vi är dedikerade till att hitta den bästa lösningen för din applikation, det spelar ingen roll om du tillverkar 10 eller tusentals maskiner. Tack vare vår långa erfarenhet, där vi arbetar med små lokala tillverkare såväl som globala företag, vet vi vad marknaden behöver. Därför startade vi Comtrium i slutet av 2020. Det finns en lucka på marknaden och vi är här för att fylla den. Även om vi fortfarande är ett litet företag vinner vi marknadsandelar varje dag. Det kan vi göra tack vare att vi har en stark organisation som bygger på starka leverantörer. Vi kan erbjuda dig en standardprodukt, vi kan anpassa den för dig och vi kan utveckla något som till 100 procent uppfyller dina behov.